KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

KVKKDeğerli müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve üyelerimiz;

Firmamız olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
 

Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu metinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.
Sitemize üye olduğunuz, indirimlerimize abone olduğunuzda, talep veya şikâyet ilettiğinizde ya da alışveriş yaptığınız takdirde;
  • Kimlik Bilgisi (Ad soyad)
  • Siteye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz
  • İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)
  • Adres bilginiz (Gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde.)
  • Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız
  • Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)
gibi bilgiler sistemimizce toplanmaktadır.
 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

KVKK uyarınca Firmamız olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.
 
Kişisel verilerinizi şu sebeplerden dolayı işliyoruz:
 

Ortak amaçlar;

Hukuk, e-ticaret, bilişim teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla, Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında site üyesi kullanıcıları ile firmamız arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla, firmamızın e-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, site üyeliği veya  firmamıza başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla, firmamızın hukuk, e-ticaret, bilişim teknolojileri gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmaları amacıyla kişisel verilerinizi işlemek amacıyla, Pay sahiplerinin takip işlemlerinin yapılması, genel kurul katılımcılarını belirlemek ve tescil işlemlerinin yapılması amacıyla, Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla işlemekteyiz.
 

Site üzerinden alışveriş yapmanız halinde;

Pazarlama, satış departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmenin akdedilmesi, fatura düzenlenmesi, site üzerinden satın almış olduğunuz ürünün adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi ve sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlarla işleyeceğiz.
 

Siteye üye olmanız halinde;

Pazarlama, e-ticaret, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, siteye üye girişinin yapılabilmesi amacıyla, üye olarak site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek, bizimle iletişime geçtiğiniz taktirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle imzalayacağımız üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye olarak tarafınıza daha önce vermiş olduğunuz siparişleri ve sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla işleyeceğiz.
 

Talep ve şikayetlerinizi Firmamıza iletmeniz halinde;

Sizden gelecek soruları yanıtlayabilmek, talep ve şikayetlerinizi sonuçlandırabilmek, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek, ürün değişim, iade ve transfer prosedürünün uygun şekilde işleyişini sağlayabilmek ve bu süreçleri takip edebilmek, müşterilerle ilgili süreçlerin mükemmelleştirilmesi ve müşteriyle ilgili şirket içi süreçleri daha iyi yönetebilmek gibi amaçlarla işleyeceğiz.
Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.
 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Firmamızdan alışveriş yaparak, imzalayacağınız mesafeli satış sözleşmesi ile aranızda kurulacak satış sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim verilerinizin işlenmesi için toplamaktayız.
 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Kişisel verilerinizi ancak işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda;
 
Alışverişlerinizle veya site üyeliklerinizle ilgili şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla, adres ve iletişim bilgileriniz satın alacağınız ürünleri size ulaştırmak amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla Firmamızın yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (Çağrı merkezi, gönderi, veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya firmamızın bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından firmamız faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 
Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 
Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Firmamız tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız.
 
Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde;
Kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Firmamızın iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.
 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Verilerinizin işlendiği ve firmamızın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde iletişim sayfamızdaki işyeri adresine yazılı olarak, bizzat veya posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, güvenli elektronik imza ya da Firmamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletişim sayfamızdaki mail adresimize e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;
 
a)   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)   Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
c)   Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
d)   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)   Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya firmamızın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)   Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
g)   Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,
ğ)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 

Başvuruda;

a)   Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c)   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d)   Talep konusu,
bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.
 
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 
6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.
 

Kampanyalar, indirimler ve daha fazlası için e-bültenimize kayıt olun.

E-posta adresinizi üçüncü kişi veya kurum ile paylaşmıyoruz.

 
Bu Yazıyı Paylaş